In het kader van een uitkeringsaanvraag, een onderzoek naar de rechtmatigheid van uw uitkering of een fraudeonderzoek kan u door bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of de SVB worden uitgenodigd voor een gesprek op hun kantoor.

 

Het is van groot belang u goed voor te bereiden op een dergelijk gesprek en zelfs raadzaam u juridisch te laten adviseren voorafgaand aan zo’n gesprek, omdat uw verklaring een verschil van dag en nacht kan betekenen.

 

In de praktijk zien wij veel te vaak dat naïviteit (‘het bestuursorgaan zal wel begrip hebben, het bestuursorgaan zal wel op een menselijke manier naar mijn situatie kijken, het bestuursorgaan zal mij niet als fraudeur zien’) keihard wordt afgestraft.

 

Onze uitkeringsadvocaten zullen u in ieder geval adviseren uw verklaring minutieus na te lezen zodra deze op papier is gezet. Als bepaalde onderdelen niet kloppen dienen deze onmiddellijk te worden aangepast en pas als alles klopt moet u een handtekening zetten.

Ook als u niets te verbergen heeft en alle informatie wil verstrekken, kan elke verspreking u duur komen te staan. Volgens vaste rechtspraak mag namelijk in het algemeen, ook indien de betrokkene later van een afgelegde verklaring terugkomt, worden uitgegaan van de juiste weergave van de aanvankelijk tegenover een sociaal rechercheur of handhavingsspecialist afgelegde en vervolgens ondertekende verklaring. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan op dit uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld als u ten tijde van het gesprek in een psychose verkeerde, u als gevolg daarvan een onjuiste verklaring aflegt en dit ook nog kan aantonen.

 

Maar zelfs als u de verklaring niet heeft ondertekend, mag deze worden gebruikt in uw nadeel als de verklaring bijvoorbeeld is neergelegd in een op ambtseed opgemaakt rapport en niet blijkt dat betrokkene, nadat de verklaring aan hem is voorgelezen, daarop is teruggekomen (zie Centrale Raad van Beroep 19 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4390).

 

Wees niet naïef en laat u goed adviseren!