Uitkeringsadvocaten

Direct hulp van een gespecialiseerde uitkeringsadvocaat bij problemen met gemeente, UWV of SVB.

Bel vrijblijvend. Het 1e gesprek is altijd gratis. In veel gevallen is de rechtsbijstand voor particulieren bijna kosteloos, omdat de overheid de kosten (grotendeels) op zich neemt. Is dit niet het geval: vrees niet. Wij hanteren meer dan gunstige tarieven.

ParticulierZakelijkCorona
Persoonlijke aandacht
Betrouwbaar
Snelle service
Hoge succesratio

WIA bezwaar

Afwijzing. Beeindiging. Loonsanctie. Arbeidsongeschiktheidspercentage. Herbeoordeling. Maatman.

Bijstand bezwaar

Participatiewet. Intrekking bijstandsuitkering. Terugvordering. Boete. Maatregel. Afwijzing bijstandsaanvraag.

WW bezwaar

Verwijtbare werkloosheid. Inkomensverrekening. Boete. Wekeneis. Ontslag. Betalingsonmacht werkgever.

Ziektewet bezwaar

Ziek. Hersteldmelding. Eerstejaarsziektewetbeoordeling. Zwanger. No-risk-polis.  Uitbetaling volledig dagloon.

SVB bezwaar

AOW. Kinderbijslag. Duurzaam gescheiden. Boete.

Uitkeringsfraude

Verhoor sociale recherche of handhaving. Terugvordering. Strafrechtelijke vervolging. Strafrechtadvocaat. Inlichtingenplicht. Bestuurlijke boete. Zwijgrecht.

Werkgevers / Eigen risico dragers

Loonsanctie. Verzoek herbeoordeling. Premie. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Verzekeringsplichtigheid.

Werk en uitkering

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Re-integratie.

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat!

  1. Bel, mail of app ons
  2. Bespreek uw probleem
  3. Kies de beste oplossing voor uw situatie

Bel direct: 06 – 87 41 89 49

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17:00.
U kunt ons altijd whatsappen!

Vragen stellen en besluit uploaden

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, txt.

Over Uitkeringendesk.nl

Uitkeringendesk.nl is een initiatief van mr. I. Rhodes en mr. N. Velthorst, landelijk opererende uitkeringsadvocaten met bij elkaar al meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van uitkeringen. Als een zaak via Uitkeringendesk.nl wordt aangenomen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand met een van onze advocaten. Iedere zaak krijgt de volle persoonlijke aandacht.

Onze uitkeringsadvocaten zijn gespecialiseerd op het hele terrein van de sociale zekerheid, dus zowel sociale voorzieningen als sociale verzekeringen, en wij staan zowel de particulier als de werkgever / eigen risico drager bij. In zaken over ziekte werken wij geregeld samen met vaste verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.