Eerste adviesgesprek gratis

U hoeft bij ons niet bang te zijn voor onvoorziene kosten.

Het eerste adviesgesprek op kantoor of telefonisch is gratis. Tijdens dit gesprek wordt uw kwestie geïnventariseerd en kan u goed worden geadviseerd over de kansen en kosten. Wij gaan niet voor u aan de slag voordat u een duidelijk beeld heeft van de mogelijk aan onze werkzaamheden verbonden kosten.

De financiële afspraken die wij maken lopen uiteen en zijn mede afhankelijk van de vraag of u zakelijk of als particulier ons inschakelt. Verder gelden voor particulieren met een kleine beurs speciale regelingen, waarbij de overheid de kosten op zich neemt. Voor de overige gevallen hanteren wij meer dan gunstige tarieven, en zo gewenst, maken wij een vaste prijsafspraak.

1. Gesubsidieerde rechtsbijstand voor particulieren

Indien u een relatief gering eigen inkomen of vermogen heeft, kan aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) worden verzocht de werkzaamheden van de advocaat te vergoeden. De RvR stelt een door de cliënt aan de advocaat te betalen eigen bijdrage vast. Op de site van de RvR kunt u informatie verkrijgen over de meest recent vastgestelde inkomensgrenzen en de eigen bijdrage: www.rvr.org. Omdat onze advocaten zijn verbonden aan het verwijsarrangement van het Juridisch Loket, kan via die route korting op de eigen bijdrage worden verkregen. Ook kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage en (bij een procedure bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep) het griffierecht.

2. Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, treden wij in overleg met uw verzekeraar over de vergoeding.

3. Vast bedrag

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en ook geen rechtsbijstandsverzekering heeft, kan een vaste vergoeding ofwel ‘lump sum’ voor de hele procedure worden afgesproken.

Bij winst van de procedure wordt het bestuursorgaan veroordeeld tot proceskostenvergoeding. Dit wordt verrekend met het aan de advocaat betaalde bedrag.

4. Uurtarief

Indien u dat wenst, werken wij ook op basis van een uurtarief.

Bij winst van de procedure wordt het bestuursorgaan veroordeeld tot proceskostenvergoeding. Dit wordt verrekend met het aan de advocaat betaalde bedrag.