Werkwijze

Tijdens het eerste kosteloze oriënterend gesprek, telefonisch of desgewenst bij ons op kantoor, wordt met u het (dreigende) uitkeringsprobleem besproken. U wordt tijdens dit gesprek geadviseerd over de te nemen stappen, de mogelijke kosten en – voor zover al mogelijk – de kans op succes. Dit gesprek is geheel vrijblijvend, wat ook betekent dat er geen opdrachtovereenkomst met de uitkeringsadvocaat tot stand komt.

Onze uitkeringsadvocaten kijken verder dan (slechts) het voeren van een procedure, maar willen zo snel als mogelijk een oplossing voor uw uitkeringsprobleem. Door hun jarenlange ervaring kennen onze deskundige advocaten de meest efficiënte route naar de oplossing van uw uitkeringsprobleem. Dit behoeft een holistische, ‘hands on’ en adequate aanpak.

Door zo snel als mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de kansen en kosten en door optimaal bereikbaar te zijn, zorgen wij voor zoveel mogelijk rust in vaak onzekere tijden voor onze klanten.

Als u wenst dat de uitkeringsadvocaat uw zaak in behandeling neemt, en deze neemt de zaak aan, ontvangt u een opdrachtbevestiging waarin het reeds mondeling besproken plan van aanpak (waaronder de eventueel door uzelf te nemen stappen), de kosten en de kans op succes worden bevestigd.

Wij dienen het bezwaar- of beroepschrift of het verzoek om een voorlopige voorziening per ommegaande in. In het bezwaar- of beroepschrift wordt direct gevraagd om onmiddellijke toezending van het onderliggende dossier. Na ontvangst hiervan wordt dit onmiddellijk aan u verzonden en wordt een nadere inhoudelijke bespreking (telefonisch dan wel op kantoor) ingepland. Na deze bespreking kan de uitkeringsadvocaat u een nog betere inschatting van de succeskans geven. Ook wordt na deze bespreking een nadere motivering van het bezwaar- of beroepschrift ingediend.

Als hetgeen tot op dit moment is ingediend (nog) niet genoeg is om het bestuursorgaan te overtuigen van ons gelijk, dan wordt een hoorzitting (telefonisch of bij het bestuursorgaan) dan wel een zitting bij de rechtbank of Centrale Raad van Beroep gehouden. De uitkeringsadvocaat zal u uiteraard vergezellen naar die zitting en u daar van deskundige rechtsbijstand voorzien.