SVB Uitkering bezwaar

  1. Bel, mail of app ons
  2. Bespreek uw probleem
  3. Kies de beste oplossing voor uw situatie

Bel direct: 06 – 87 14 89 49

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17:00.
U kunt ons altijd whatsappen!

Vragen stellen en besluit uploaden

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, txt.

SVB Uitkering bezwaar

Als er een probleem ontstaat met uw uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), en u er met de SVB niet snel uitkomt, bent u bij onze uitkeringsadvocaten aan het juiste adres.

Wij procederen volhardend door het hele land tegen negatieve besluiten, boeten en maatregelen van de SVB over onder meer AOW-pensioen, Kinderbijslag, PGB, AIO-aanvulling, Algemene nabestaandenweg, Wet langdurige zorg (Wlz), etc. Wij voeren bezwaarprocedures bij de kantoren van de SVB, beroepsprocedures bij de rechtbank en hoger beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Wanneer u een negatief besluit van de SVB hebt ontvangen en u er met de SVB niet uitkomt, springen wij voor u in de bres.

Bij spoed kunnen wij de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen (bestuursrechtelijk kort geding). Komt u zonder geld te zitten, dan vragen wij de rechter om per omgaande een spoedvoorziening te treffen en te bepalen dat zo snel mogelijk voorschotten worden uitgekeerd. Ook kunnen wij u adviseren over op welke uitkering(en) u mogelijk (wel) recht hebt.

Let goed op de termijn voor het indienen van een bezwaar- en beroepschrift. Maar schroom ook niet om na een – op eerste gezicht –  verstreken termijn contact met ons op te nemen, want vaak is er nog veel voor u te winnen. Wees alert en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wij behandelen SVB-zaken op pro deo basis en zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en het verwijsarrangement van het Juridisch Loket. Hierdoor bent u ons waarschijnlijk slechts de laagste (door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen) eigen bijdrage en voor een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening het laagste griffierecht verschuldigd. In de praktijk betaalt u praktisch niets, omdat wij voor deze kosten bijzondere bijstand bij uw gemeente aanvragen en bij winst van de procedure betaalt de SVB de proceskosten.

Omdat het instellen van bezwaar en beroep u volgens het recht in beginsel niet in een nadeligere positie mag brengen én de kosten nihil zijn, is het dus altijd raadzaam een gespecialiseerde uitkeringsadvocaat in te schakelen.

Bel gerust voor meer informatie: 06 – 87 41 89 49